Smahane-CHMOUIK
Smahane CHOUIKH

Import ocean freight

+33 524 71 11 14
schouikh@seli-overseas.com

Xiaodan WANG

Export ocean freight

+33 524 71 11 27
xwang@seli-overseas.com

Marie-DEROZIER
Marie DEROZIER

Import ocean freight

+33 524 71 11 10
mderozier@seli-overseas.com

Isabelle-DUBOURDIEU
Isabelle DUBOURDIEU

Team leader import ocean freight

+33 524 71 11 23
idubourdieu@seli-overseas.com

Nadège-HADJI
Nadège HADJI

Team leader cross trade

+33 524 71 11 22
nhadji@seli-overseas.com

Ly May-JALAO
Ly May JALAO

Team leader export ocean freight

+33 524 71 11 04
lmjalao@seli-overseas.com

Camille-PIZAK
Camille PYZAK

Cross trade / Air freight

+33 524 71 11 02
cpyzak@seli-overseas.com

Anaïs LASCOMBE

Operation supervisor

+33 524 71 11 03
alascombe@seli-overseas.com

Ebru OZER

Export ocean freight

+33 524 71 11 21
eozer@seli-overseas.com

Julie-PITTERA
Julie PITTERA

Operation manager

+33 524 71 11 01
jpittera@seli-overseas.com

Julie-RONDEL
Julie RONDEL

Quality & Digitalisation supervisor

+33 524 71 11 05
jrondel@seli-overseas.com

Marina-SEDEAU
Marina SEDEAU

Air freight advisor – Cross trade

+33 547 11 11 17
msedeau@seli-overseas.com

Valentin DE SOUSA

Cross-trade

+33 524 21 82 84
vdesousa@seli-overseas.com

Chloé GENDRE

Export ocean freight

+33 524 71 11 25

cgendre@seli-overseas.com